http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

Starbucks กับถ้วยกาแฟที่ย่อยสลายได้ง่ายกว่าเดิมในปี 2022

Starbucks จะเริ่มทดลองใช้ถ้วยร้อนที่รีไซเคิลได้และย่อยสลายได้ง่ายขึ้นในปี 2022 นี้

ซึ่งถ้วยลาย BioPBS ™ นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเหมือนเดิม แต่สามารถรีไซเคิลได้ง่ายกว่าถ้วยปัจจุบัน โดยจะเริ่มใช้ในร้านค้าบางแห่งในแวนคูเวอร์, ซีแอตเทิล, ซานฟรานซิสโก, นิวยอร์กและลอนดอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2022 เป็นต้นไป

ที่มา : https://stories.starbucks.com/stories/2020/starbucks-trials-a-nextgen-cup-solution/

aphondaworathan