http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน บริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

ชื่อโครงการ : แคนนอน บริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการ แคนนอน บริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยตั้งกล่องรับบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ให้พนักงานนำอะลูมิเนียมมาบริจาคเพื่อส่งต่อไปทำขาเทียม ตาม โครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน" ต่อไป

รายละเอียด :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR จัดโครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมจากพนักงาน เพื่อส่งมอบไปยัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การทำขาเทียม ตาม "โครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน"

โดยอะลูมิเนียมที่ผ่านการคัดแยกแล้ว ส่วนใหญ่เป็น ห่วงดึงจากฝาน้ำดื่ม ห่วงดึงจากกระป๋อง ฝาเกลียว กระป๋องเครื่องดื่ม ลูกแม็ก และอะลูมิเนียมเก่าที่หมดสภาพ ซึ่งแต่ละสัปดาห์มีพนักงานนำมาสัปดาห์ละ 5-10 กิโลกรัม ปัจจุบัน รับบริจาคอะลูมิเนียม มากกว่า 130 กิโลกรัม ตีเป็นมูลค่าประมาณ 10,000 บาท โดยอะลูมิเนียมที่รับบริจาค นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป นำกลับมาใช้ใหม่ บางส่วนย้อนกลับมาทำอุปกรณ์ขาเทียม และบางส่วนถูกจำหน่าย เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการทำขาเทียม เช่น เบ้า แกน หน้าแข้ง และไม้เท้า

จากการสังเกต ส่วนใหญ่ที่พนักงานบริจาคจะเป็นห่วงฝาน้ำ ที่ต้องใช้ความตั้งใจในการเก็บเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะก่อประโยชน์ให้แก่ผู้พิการแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างจิตสำนึกและการช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่
aphondaworathan