http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนร่วมใจ สานสายใยสู่ชุมชน ณ ชุมชนโป่งไผ่ จ.ปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ : แคนนอนร่วมใจ สานสายใยสู่ชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
 
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชนโป่งไผ่ หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ภายใต้โครงการ แคนนอนร่วมใจ สานสายใยสู่ชุมชน

รายละเอียด :

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งพนักงาน บริษัท แคนนอนฯ จัดกิจกรรม แคนนอนร่วมใจ สานสายใยสู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง (บ้านรักษ์พอเพียง) จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีต้นทุนต่ำ สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และส่งเสริมสุขลักษณะอนามัย เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อไวรัส Covid - 19 เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสหายาก และมีราคาสูง ทางบริษัทแคนนอนฯ จึงได้ส่งตัวแทนพนักงานไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ และสบู่เหลวฆ่าเชื้อ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่ผู้นำชุมชนผ่านวีดีโอที่จัดทำขึ้น และมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ และสบู่เหลวฆ่าเชื้อให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19
aphondaworathan