http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กลุ่มน้ำตาลเคไอ (บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด) ห่วงใย ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ชื่อโครงการ : กลุ่มน้ำตาลเคไอ (บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด) ห่วงใย ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อย สู่มาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคม และความมั่นคงขององค์กร
เว็บไซต์ : http:// www.kisugargrup.com/

รายละเอียด :
คุณพัฒน์ เสถียรถิระกุล และคุณมั่นคง เสถียรถิระกุล ผู้บริหารบริษัทในเครือ เคไอ กรุ๊ป ร่วมเปิดโครงการ “กลุ่มน้ำตาลเคไอ ห่วงใย ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณรอบบริษัทฯ จำนวน 37 หมู่บ้าน (ให้การช่วยเหลือประชาชนกว่า 20,000 คน) อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสิ่งของในถุงยังชีพนั้น ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำตาล น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารกระป๋อง เป็นต้น
aphondaworathan