http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : มอบชุด PPE และเจลแอลกอฮอลล์ให้กับ โครงการ “อาสาร่วมใจ Fight COVID” สภากาชาดไทย

ชื่อโครงการ : วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : มอบชุด PPE และเจลแอลกอฮอลล์ให้กับ โครงการ “อาสาร่วมใจ Fight COVID” สภากาชาดไทย
ชื่อองค์กร : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค
เว็บไซต์ : www.winnergroup.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
คุณวรรณพร วองอิสริยะกุล กรรมการบริหาร บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด และเจลแอลกอฮอลล์ จำนวน 960 ขวด ให้กับ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคลังสินค้า สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ อาสาร่วมใจ Fight COVID ” เพื่อนำไปจ่ายแจกให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563

รายละเอียด :
โครงการ "อาสาร่วมใจ FIGHT COVID" เป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์และภาคเอกชน เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นทางการแพทย์ในเชิงยุทธศาสตร์แก่ผู้รับผิดชอบ และสนับสนุนทีมแพทย์ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้าฟันฝ่าไวรัส COVID-19

ทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์/ แอลกอฮอล์เจล/ยา และสารเคมีฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้แก่ประชาชน และเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วย

โดยจะระดมกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์จากเครือข่าย รวมทั้งช่วยในการบริหารจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ เราไม่ทราบเลยว่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะหมดฤทธิ์เดือนไหนสิ่งที่พวกเราทำได้ คือดูแลสุขภาพทั้ง สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจให้แข็งแรง พร้อม “ปรับตัว” และ “เปลี่ยนแปลง” ให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน วินเนอร์กรุ๊ปจึงอยากขอกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
aphondaworathan