http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์

ชื่อโครงการ : วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์
ชื่อองค์กร : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์
รายละเอียด :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัท วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณนัทธมน เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร ได้มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley ให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 15 ลัง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 20 ลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการ ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลตัวเองและดูแลพระภิกษุสงฆ์ ที่เข้ามารับการรักษาในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด – 19 เราไม่ทราบเลยว่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะหมดฤทธิ์เดือนไหนสิ่งที่พวกเราทำได้ คือเราต้องพร้อม “ปรับตัว” และ “เปลี่ยนแปลง” ให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน นอกจากดูแลตัวเองแล้ว เราต้องช่วยเหลือดูแลคนรอบข้างของเรา เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ วินเนอร์กรุ๊ปจึงอยากขอกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
aphondaworathan