http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ล็อกซเล่ย์ มอบหน้ากากและเจลล้างมือช่วยคนตาบอด ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

ชื่อโครงการ : ล็อกซเล่ย์ มอบหน้ากากและเจลล้างมือช่วยคนตาบอด ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียด :
รัตนา วัชรเสถียร (ที่2จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือล็อกซเล่ย์ นำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากโครงการ "บริจาคหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ" สู้ภัยโควิด-19 แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี เสาวณี สุวรรณชีพ (ที่3จากขวา) รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้.
aphondaworathan