http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

IRPC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ชื่อโครงการ : IRPC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ชื่อองค์กร : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เว็บไซต์ : www.irpc.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
IRPC รวมใจพนักงานจิตอาสา ทำหน้ากาก Face Shield มอบให้โรงพยาบาลบ้านค่าย

รายละเอียด :

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 คุณธีรศักดิ์ อาคาสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เป็นตัวแทนพนักงานจิตอาสาส่งมอบหน้ากาก Face Shield (อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค) ที่พนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดทำจำนวน 500 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันการกระเด็นจากสารคัดหลั่ง เสมหะ ฝอยละอองจากการไอจาม ปกป้องใบหน้า ดวงตา จากสิ่งไม่พึงประสงค์ระหว่างปฏิบัติงาน โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย บริษัทฯ และพนักงาน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน จึงได้ระดมพนักงานจิตอาสามาร่วมกันจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ต้องดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายในการบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 10000 ชิ้น #IRPCtogetherwecan "เราจะเคียงบ่าเคียงไหล่ แล้วข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
aphondaworathan