http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

น้ำตาลสุรินทร์ : สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จัดทำผ้าปิดจมูก แก่กลุ่มสตรีตำบลปรือ

ชื่อโครงการ : สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จัดทำผ้าปิดจมูก แก่กลุ่มสตรีตำบลปรือ
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อย สู่มาตราฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคมและความมั่นคงขององค์กร
เว็บไซต์ : http://www.kisugargroup.com/

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จัดทำผ้าปิดจมูก แก่กลุ่มสตรีตำบลปรือ

รายละเอียด :
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ตระหนักในความปลอดภัยของประชาชน ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และวัตถุดิบ เพื่อนำไปจัดทำผ้าปิดจมูก แก่กลุ่มสตรีตำบลปรือ ณ ศาลาหมู่บ้านโคกสำโรง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันและชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ของจังหวัดสุรินทร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้และสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างทั่วถึง โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมและเป็นประธานในพิธี
aphondaworathan