http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

AGE ร่วมสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ชุมชนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการ : AGE ร่วมสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ชุมชนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์ : www.agecoal.com

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 390 ลิตร เพื่อแจกจ่ายน้ำยาให้กับประชาชนในชุมชนตำบลแม่ลา จำนวนกว่า 650 ครัวเรือน โดยมี นายสมบุญ จำพรต กำนันตำบลแม่ลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่รพ.สต.แม่ลาและจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด :
นายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 390 ลิตร ภายใต้โครงการความร่วมมือ "ร่วมแรงร่วมใจผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อใช้สำหรับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ วัด โรงเรียน สถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนพร้อมทั้งลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19ให้กับประชาชนในชุมชนตำบลแม่ลา จำนวนกว่า 650 ครัวเรือน โดยมี นายสมบุญ จำพรต กำนันตำบลแม่ลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่รพ.สต.แม่ลาและจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ ได้ที่ https://www.facebook.com/AGEcoal-We-Care-103064461348641/
aphondaworathan