http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก : PPF ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบไก่สดแปรรูปให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

ชื่อโครงการ : PPF ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19
ชื่อองค์กร : บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : โรงงานแปรรูปชิ้นส่วนไก่

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด (PPF) บริจาคไก่สดให้แก่ชุมชนที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จำนวน 780 หลังคาครัวเรือน

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 คุณอนวัช อัศวภูษิตกุล ผู้บริหาร บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด ได้นำทีมพาพนักงานบริษัทฯ นำไก่สดแปรรูปไปมอบให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นบริเวณรอบโรงงาน จำนวน 780 หลังคาครัวเรือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้ชุมชนผ่านวิกฤตและสถุานการณ์ Covid-19 ไปได้ด้วยดี
aphondaworathan