http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บีไอจีมอบออกซิเจน-อุปกรณ์ลดแรงดันสนับสนุน รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รองรับผู้ป่วย COVID-19

ชื่อโครงการ : บีไอจีมอบออกซิเจน-อุปกรณ์ลดแรงดันสนับสนุน รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รองรับผู้ป่วย COVID-19
ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ก๊าซพิเศษ เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.bigth.com

รูปแบบโดยย่อ :
บีไอจีส่งมอบออกซิเจน อุปกรณ์ลดแรงดัน และชุดช่วยหายใจ ผลผลิตจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด–19 สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย

รายละเอียด :

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมอบออกซิเจนทางการแพทย์ อุปกรณ์ลดแรงดัน และชุดช่วยหายใจ โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องโถง อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ มีความสำคัญในกระบวนการรักษาทางการแพทย์ เนื่องจากออกซิเจนมีส่วนสำคัญช่วยในการฟื้นฟู และคืนสภาพระบบทางเดินหายใจกลับมาสู่ภาวะปกติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อทางปอด โดยออกซิเจนถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ได้จากกระบวนการแยกอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มีคุณสมบัติสะอาดและมีความบริสุทธิ์ จึงถูกนำไปใช้ในวงการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและบริการออกซิเจนทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยตลอดมา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนก๊าซทางการแพทย์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หากโรงพยาบาลใดมีความต้องการก๊าซทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถขอการสนับสนุนได้ที่ 02-685-6789 ในวัน-เวลาทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.bigth.com

aphondaworathan