http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

วินเนอร์กรุ๊ป : มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley ให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

ชื่อโครงการ : วินเนอร์กรุ๊ป : มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley ให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อองค์กร : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค
เว็บไซต์ : www.winnergroup.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 180 กล่อง

รายละเอียด :

บริษัท วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณวรรณพร วองอิสริยะกุล กรรมการบริหารบริษัท วินเนอรฺกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ได้มอบผลิตภัณฑ์ Nature Valley ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 180 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมเติมพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลตัวเองและดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เราไม่ทราบเลยว่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะหมดฤทธิ์เดือนไหนสิ่งที่พวกเราทำได้ คือเราต้องพร้อม “ปรับตัว” และ “เปลี่ยนแปลง” ให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน นอกจากดูแลตัวเองแล้ว เราต้องช่วยเหลือดูแลคนรอบข้างของเรา เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ วินเนอร์กรุ๊ปจึงอยากขอกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
aphondaworathan