http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ล็อกซเล่ย์ ห่วงใยชุมชนตลาดปีนัง มอบเจลแอลกอฮอล์ ป้องกัน โควิด-19

ชื่อโครงการ : ล็อกซเล่ย์ ห่วงใยชุมชนตลาดปีนัง มอบเจลแอลกอฮอล์ ป้องกัน โควิด-19
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th


รายละเอียด :
นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ (ที่4จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ล็อกซเล่ย์ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่กำลังเป็นวิกฤตของประเทศในขณะนี้ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีของล็อกซเล่ย์ จึงได้ผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือออกมาใช้เอง โดยแจกให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ นอกจากนี้ยังเผื่อแผ่ไปยังชุมชนตลาดปีนังที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ได้มอบผ่าน นางวัลภา บุญสุข ประธานชุมชนตลาดปีนัง (ที่3จากขวา) และ ครูแว่น นายไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน ณ อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย 
aphondaworathan