http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บิลท์แลนด์ “ชวนใช้เพราะรัก(ษ์)โลก”

ชื่อโครงการ : บิลท์แลนด์ “ชวนใช้เพราะรัก(ษ์)โลก”
ชื่อองค์กร : บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ : www.builtland.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
CEO บิลท์แลนด์ มอบของขวัญเดือนแห่งความรักกับกิจกรรม CSR องค์กร

รายละเอียด :
บิลท์แลนด์ ร่วมรณรงค์ในการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมกับแคมเปญ “LOVE” ชวนใช้เพราะรัก(ษ์)โลก เพื่อเป็นการลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน โดย CEO บิลท์แลนด์ คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร มอบความรัก ให้กับพนักงานทุกคนด้วยกล่องข้าว ECO เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการลดขยะ กล่องโฟม และถุงพลาสติก #เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวที่เปี่ยวด้วยความสุขคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี #LoveCareShareGive #เพราะรักจึงใส่ใจพร้อมแชร์และแบ่งปัน #BuiltForBetterLife #BuiltLand
aphondaworathan