http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน สร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ ปี4

ชื่อโครงการ : แคนนอน สร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ ปี4
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานนครราชสีมา) จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้โครงการแคนนอน สร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ ปีที่ 4

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายงานช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และฝ่ายงานด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานนครราชสีมา) จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้โครงการ “แคนนอน สร้างแนวกันไฟเพื่อป่า สร้างแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ ปีที่ 4” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย โดยนายอภิชาติ ศรีลา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย กล่าวว่าปัจจุบันโป่งที่เกิดจากธรรมชาตินั้นได้มีจำนวนน้อยลงมาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากการบุกรุกป่าของมนุษย์ การตัดต้นไม้ การเผาทำลาย เป็นสาเหตุที่ทำให้โป่งไม่พอต่อสัตว์ที่มาหากิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า

ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟป่า และรักษาป่าไม้ในประเทศไทย ป้องกันการเสื่อมสภาพของดิน ที่เกิดจากไฟป่า เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารและแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญของสัตว์ป่า มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่าง บริษัทและหน่วยงานภายนอก พนักงานจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอยและชุมชน ประมาณ 100 คน ร่วมกันทำโป่งเทียมจำนวน 2 โป่ง บ่อน้ำเทียมจำนวน 5 บ่อ และทำแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ฝ่ายงาน CSR ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยแบ่งปันน้ำใจ โดยมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เราหวังและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมให้น่าอยู่ สร้างความรัก ความสามัคคี โดยรอบของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วพบกันในกิจกรรมครั้งถัดไป
aphondaworathan