http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนลดมลพิษจากพลาสติก ฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลไทย ปีที่ 4

ชื่อโครงการ : แคนนอนลดมลพิษจากพลาสติก ฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลไทย ปีที่ 4
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบัน รวมถึงตระหนักถึงการลดมลพิษจากขยะพลาสติกลงสู่ทะเล และการฟื้นฟูระบบนิเวศในทะเลโดยการปลูกปะการัง

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายงานช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และฝ่ายงานด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (HT&RA) จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้ โครงการ “แคนนอน ลดมลพิษจากพลาสติก ฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลไทย ปีที่ 4” ขึ้น ณ หาดนางรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยร่วมกับหน่วยงานค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า นาวิกโยธิน พนักงานจิตอาสากลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย กว่า 200 คน ร่วมกันปลูกปะการังจำนวน 200 กิ่ง เก็บขยะชายหาดและเดินรณรงค์งดใช้พลาสติก บริเวณชายหาดนางรอง ฟื้นฟูแนวปะการังและสัตว์ทะเล ตอบสนองต่อสถานการณ์โลกและประเทศไทยในปัจจุบัน

พร้อมทั้งการมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ การเล่นเกมส์ละลายพฤติกรรม และสร้างความสนุกสนานให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ฝ่ายงาน CSR ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยแบ่งปันน้ำใจ โดยมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เราหวังและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมให้น่าอยู่ สร้างความรัก ความสามัคคี โดยรอบของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วพบกันในกิจกรรมครั้งถัดไปนะค่ะ
aphondaworathan