http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

คาลเท็กซ์ รวมพลังพัฒนาสร้างสรรค์สังคมไทย

ชื่อโครงการ : คาลเท็กซ์ รวมพลังพัฒนาสร้างสรรค์สังคมไทย
ชื่อองค์กร : บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
 

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED แก่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการกู้ชีพและรอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล

รายละเอียด :
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นำโดย ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับ นายเสกสรรค์ บำรุงพาณิชย์การ ผู้จัดการคลังน้ำมันร่วมสุราษฎร์ธานี (ที่ 2 จากขวา) เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED จำนวน 3 เครื่อง แก่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการกู้ชีพและรอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล โดยมี นายบู้ฮง แซ่อึ้ง (กลาง) และนายประเสริฐ ยรรยงธนภา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้
aphondaworathan