http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 (จ.นครราชสีมา)

ชื่อโครงการ : แคนนอนสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 (จ.นครราชสีมา)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป

รูปแบบโดยย่อ :
ฝ่ายงานช่วยเหลือและตอบแทนสังคม (CSR) บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานนครราชสีมา) ได้มอบของขวัญสำหรับเด็ก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2563

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ฝ่ายงานช่วยเหลือและตอบแทนสังคม (CSR) บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานนครราชสีมา) ได้มอบของขวัญสำหรับเด็ก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2563 สำหรับของขวัญ บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด และจากพนักงานจิตอาสาแคนนอนสนับสนุน มีผ้าห่มจำนวน 95 ชิ้น เครื่องดื่มประเภทนมจำนวน 260 กล่อง ขนมจำนวน 115 ชิ้น และเครื่องเขียนจำนวน 1,320 ชุด รวมทั้งหมด 1,770 ชิ้น โดยมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รวม 1,200 ชิ้น - มอบให้โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รวม 570 ชิ้น วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

พนักงานจิตอาสาแคนนอน จำนวน 15 ท่าน ได้จัดบูธกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความรู้ความสามารถ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มอบของรางวัลให้เด็ก ๆ ให้มีขวัญและกำลังใจในการศึกษา โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 1,500 คน เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตต่อไป ฝ่ายงาน CSR ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยแบ่งปันน้ำใจ โดยมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เราหวังและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมให้น่าอยู่ สร้างความรัก ความสามัคคี โดยรอบของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วพบกันในกิจกรรมครั้งถัดไปนะค่ะ
aphondaworathan