http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกับโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ชื่อโครงการ : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกับโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อองค์กร : Innovation Group (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคิดค้นนวัตกรรม และมีความชำนาญในเทคโนโลยีการผลิตมากว่า 30 ปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ เคมี พลาสติก ยาง และโพลีเมอร์คุณภาพสูง จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ครอบคลุม ในอุตสาหกรรมหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มโพลีเมอร์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ให้กับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาการให้บริการ ตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com
รายละเอียด :
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บจ.เฟลตัน และโครงการสานใจ จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อมอบของขวัญและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กในต่างจังหวัด โดยมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน เช่น อุปกรณ์กีฬา, สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน

กิจกรรมในครั้งนี้นำทีมโดย คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ นำตู้หนังสือพร้อมหนังสือรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ของเล่น จากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมายไปร่วมบริจาค นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกมและกิจกรรมสันทนาการที่จะมอบความสุขสนุกสนานให้แก่น้องๆ ด้วย
aphondaworathan