http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด “Saturday Morning Beach Cleaning”

ชื่อโครงการ : กิจกรรมเก็บขยะชายหาด “Saturday Morning Beach Cleaning”
ชื่อองค์กร : บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด (สำนักงานหัวหิน)
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทแปรรูปผลไม้ส่งออก เช่น สับปะรด มะละกอ ว่านหางจระเข้ มะม่วง เป็นต้น
 
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลไทย รวมทั้งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลุกจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรในการร่วมกันอนุรักษ์ สงวน รักษา และปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ สะอาดและสวยงาม

รายละเอียด :
บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด สำนักงานหัวหิน ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด “Saturday Morning Beach Cleaning” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00-09.00 น. ณ บริเวณชายหาดสวนหลวงสิริกิติ์ 19 ไร่ ซึ่งดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยบริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด จะจัดกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆในพื้นที่ทะเลใกล้เคียง อ.หัวหิน อ.ชะอำ อ.ปราณบุรี เพื่อช่วยรักษาภูมิทัศน์ชายหาดให้สวยงาม ลดภาวะมลพิษต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลไทย
aphondaworathan