http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส : International Coastal Cleanup 2019

ชื่อโครงการ : บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส : International Coastal Cleanup 2019
ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ก๊าซพิเศษ เป็นต้น
เว็บไซต์ : http://www.bigth.com/

รูปแบบโดยย่อ :
บีไอจี ร่วมกับ กนอ. และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562 สร้างจิตสำนึกเรื่องขยะคือทรัพยากร ส่งเสริมการคัดแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาขยะในทะเล โดยสนับสนุนการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างยั่งยืน

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนพนักงาน บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดระยอง บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา จ.ระยอง ร่วมกับจิตอาสากว่า 4,500 คน จาก 34 ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในวันอนุรักษ์ชายหาดสากล ประจำปี 2562 หรือ International Coastal Cleanup 2019 (ICC 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 ตามนโยบายของภาครัฐ และสร้างจิตสำนึก “ขยะคือทรัพยากร” เพื่อการทิ้งขยะอย่างถูกที่และคัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งแก้ปัญหาขยะในทะเลไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพร้อมกันทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยในปีนี้จิตอาสาจากหลายองค์กรร่วมกันเก็บขยะชายหาดตลอดระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ อ.เมือง และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อ.บ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งหมายถึงการรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและครบวงจร 

 

aphondaworathan