http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ไออาร์พีซี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ : ไออาร์พีซี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อองค์กร : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เว็บไซต์ : www.irpc.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพและส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด :
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 650 ถุง ประกอบไปด้วยอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร ไข่เค็ม หมูฝอย นมกล่อง และของใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ผ้าอนามัย และยาบรรเทาปวดลดไข้ พร้อมด้วยรองเท้าบูทยางกันน้ำ อาหารสำหรับสุนัขและแมว ขนส่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดยในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 พนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบูรพา เขตอำเภอเมือง ชุมชนตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ และ ชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการลำไทรโยงโมเดล ซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดคลองแก้มลิงเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับชุมชน ณ บ้านโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำเข้าท่วมเช่นกัน แต่คลองแก้มลิงที่บริษัทฯ ได้ขุดขึ้นได้ช่วยรับน้ำไว้ก่อนที่จะหลากเข้าท่วมที่นาและช่วยประวิงเวลาให้ชุมชนบ้านโนนโหนนสามารถเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้ได้ทัน ก่อนน้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
aphondaworathan