http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 8 (จ.ชลบุรี)

ชื่อองค์กร : Innovation Group (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคิดค้นนวัตกรรม และมีความชำนาญในเทคโนโลยีการผลิตมากว่า 30 ปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ เคมี พลาสติก ยาง และโพลีเมอร์คุณภาพสูง จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ครอบคลุม ในอุตสาหกรรมหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มโพลีเมอร์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ให้กับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาการให้บริการ ตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com

รายละเอียด :
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 8 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยมะระ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และมีพิธีมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และ กิจกรรม Play Station เพ้นท์แก้ว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรุณ จงกุลมณี เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้
aphondaworathan