http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 7 (จ.ปราจีนบุรี)

ชื่อโครงการ : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 7 (จ.ปราจีนบุรี)
ชื่อองค์กร : Innovation Group (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคิดค้นนวัตกรรม และมีความชำนาญในเทคโนโลยีการผลิตมากว่า 30 ปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ เคมี พลาสติก ยาง และโพลีเมอร์คุณภาพสูง จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ครอบคลุม ในอุตสาหกรรมหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มโพลีเมอร์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ให้กับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาการให้บริการ ตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com

รายละเอียด :
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 7 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตเขตพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยฝ่ายขาย บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด (TNS) ร่วมกับ บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด (KSR) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และเข้าร่วม กิจกรรม Play Station ทำเสื้อมัดย้อม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิมลพรรณ พจน์ไตรทิพย์ กรรมการบริษัทกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคุณสุเพียร มูลทอง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้
aphondaworathan