http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

พนักงานเอส ไอ จี ร่วมปลูกป่าโกงกาง 1,500 ต้น จ.ระยอง

ชื่อโครงการ : พนักงานเอส ไอ จี ร่วมปลูกป่าโกงกาง 1,500 ต้น จ.ระยอง
ชื่อองค์กร : SIG Combibloc Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : Leading systems and solutions provider for aseptic packaging
เว็บไซต์ : https://www.sig.biz/

รูปแบบโดยย่อ :
พนักงานบริษัทเอส ไอ จี คอมบิบล็อก ทั้งโรงงานระยอง สำนักงานกรุงเทพฯ และครอบครัวจำนวน 86 คน โดยพนักงานผู้พิทักษ์ป่าร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,500 ต้น ณ บริเวณปากน้ำประแส ห่างจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของเอส ไอ จี 100 กิโลเมตร จ. ระยอง

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พนักงานบริษัทเอส ไอ จี คอมบิบล็อก ทั้งโรงงานระยอง สำนักงานกรุงเทพฯ และครอบครัวจำนวน 86 คน โดยพนักงานผู้พิทักษ์ป่าร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,500 ต้น ณ บริเวณปากน้ำประแส ห่างจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของเอส ไอ จี 100 กิโลเมตร จ. ระยอง เอส ไอ จี มุ่งมั่นที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดด้วยการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2573 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครึ่งหนึ่งและเพิ่มผลประโยชน์เท่าตัวให้กลับสู่สังคม นั่นหมายถึง ทุกวัตถุดิบที่นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองจากแหล่งที่รับผิดชอบ และทุกโซลูชั่นของบรรจุภัณฑ์จะต้องสร้างความยั่งยืนสูงสุดในตลาด หนึ่งในพันธะสัญญาเส้นทางสู่ความมั่นคง (Way Beyond Good) ของเรา. การปลูกป่าโกงกางในครั้งนี้ถือเป็นโครงการนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการรณรงค์ปลูกป่าของบริษัท เอส ไอ จี ทั่วโลก
aphondaworathan