http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

โรบินสัน ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวคุยซิเมท (Cuizimate) มอบโรงอาหารหลังใหม่ให้น้อง เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี

ชื่อโครงการ : โรบินสัน ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวคุยซิเมท (Cuizimate) มอบโรงอาหารหลังใหม่ให้น้อง เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี
ชื่อองค์กร : บริษัท โรบินสัน จำกัด มหาชน
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “โรบินสัน” ปัจจุบันได้มีการเปิดสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศภายใต้การบริหารงานของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 49 สาขา
เว็บไซต์ : www.robinson.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
โรบินสัน และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเดวี่ (Devy) ผนึกกำลังทำดี สานต่อโครงการ Devy Packs of Love ปีที่ 2 โดยคัดเลือกโรงเรียนจากในโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน และร่วมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน สนับสนุนทางด้านการศึกษา สุขอนามัย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียด :

เพราะเป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้โรงเรียนบ้านโคกรัก จังหวัดตรัง ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงอาหารหลังเก่าขนาดเล็กๆ ที่มีเพียงมุงหลังคาและเทพื้นด้วยปูนหยาบไว้ จึงเป็นเหตุผลให้ เด็กหญิงจีรนุช รอดเข็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกรัก เขียนจดหมาย ส่งความฝันมาชิงทุนในโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12 เพื่อให้เพื่อนๆ ได้มีโรงอาหารไว้ทานข้าวเที่ยงอย่างมีความสุขและถูกสุขลักษณะ 

โรบินสัน สานต่อโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 ผนึกกำลัง ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวคุยซิเมท(Cuizimate) มอบทุนสนับสนุนในการดำเนินการตามความฝัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ‘โครงการโรงอาหารกลางวัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี’ มูลค่า 300,000 บาท โครงการปรับปรุงและมอบโรงอาหารหลังใหม่ให้น้องๆ มีสุขอนามัยที่ดี เริ่มตั้งแต่การได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลัก ในโรงอาหารที่มีการออกแบบตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย สำหรับ โรงเรียนบ้านโคกรัก ตั้งอยู่ในตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ ห่างจากอำเภอ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองตรัง 48 กิโลเมตร สภาพของโรงเรียนมีอาคารเรียน 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โดยทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 124 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 9 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหา ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

เด็กหญิงจีรนุช รอดเข็ม เขียนจดหมายเล่าความฝันว่า “ก่อนหน้าที่จะมีโรงอาหารชั่วคราว หนูและเพื่อนๆ ไปกินข้าวกันที่ใต้ต้นไม้ค่ะ หรือถ้าฝนตก ก็จะไปกินในอาคารเรียน จนทางโรงเรียนมีโรงอาหารชั่วคราว ซึ่งมีพี่ๆ ใจดี มามุงหลังคาและเทปูนให้ แต่คุณครูบอกว่า ไม่มีงบที่จะทำต่อให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะ ความฝันของหนูคือ อยากให้ที่โรงเรียนมีโรงอาหารที่สามารถกันไม่ให้สุนัขและแมว เข้ามารบกวนตอนทานอาหาร และมีความกว้าง สะอาด มีที่นั่งเยอะๆ ค่ะ เพื่อนๆ น้องๆ จะได้ทานอาหารอย่างมีความสุขค่ะ” 

คุณฉันทนา วงศาธิชัยสกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง กล่าวว่า “ปีนี้โรบินสันได้ผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตร เพื่อร่วมกันสานต่อโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ใน 4 ด้าน คือ การศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำหรับโรงเรียนบ้านโคกรักก็เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรบินสัน และแบรนด์เครื่องครัว Cuizimate (คุยซิเมท) ให้เป็นโครงการพิเศษที่ได้รับทุนสนับสนุน 300,000 บาท กับ ‘โครงการโรงอาหารกลางวัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี’ เพราะเป็นโครงการที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน” 

ด้าน คุณนงลักษณ์ รัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้า Home บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัว คุยซิเมท (Cuizimate) กล่าวว่า “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ และ โครงการโรงอาหารกลางวัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี นับเป็นอีกโครงการที่เราตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมสุขอนามัยขั้นพื้นฐานที่ดีแก่น้องๆ โดยเริ่มต้นจากการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐาน รวมถึงร่วมจัดระเบียบห้องครัว และพื้นที่ ที่ใช้จัดเก็บภาชนะใส่อาหาร - บริเวณอ่างล้างจาน ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อป้องกัน สิ่งสกปรก และพาหนะนำโรคต่างๆ และยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัว คุยซิเมท (Cuizimate) อาทิ จาน ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้สร้างโถงอเนกประสงค์ ให้ทางโรงเรียน และคนในชุมชน ได้นำไปจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์, ปรับปรุงแปลงเกษตร เพื่อนำผลผลิตไปทำเป็นอาหารกลางวัน รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท” 

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร และทีมจิตอาสา ยังได้เดินทางไปปล่อยพันธุ์ปูม้ากลับคืนสู่ทะเล ณ หาดสำราญ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด สร้างสมดุลย์ธรรมชาติ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้น้องๆ ด้วย โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการได้อยู่คู่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความฝัน ถักทอรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

aphondaworathan