http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 1

ชื่อโครงการ : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 1
ชื่อองค์กร : Innovation Group (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคิดค้นนวัตกรรม และมีความชำนาญในเทคโนโลยีการผลิตมากว่า 30 ปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ เคมี พลาสติก ยาง และโพลีเมอร์คุณภาพสูง จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ครอบคลุม ในอุตสาหกรรมหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มโพลีเมอร์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ให้กับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาการให้บริการ ตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com

รูปแบบโดยย่อ :
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น

รายละเอียด :
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น และได้จัดพิธีมอบตู้หนังสือครั้งที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ชลบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ผู้แทนรับมอบโดย คุณสมมาตร นธีวนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้แทนรับมอบโดย คุณประไพ พ้นภัยพาล ครูชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นอกจากมอบตู้หนังสือเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังมีกิจกรรม Play Station ของนักศึกษาฝึกงาน Polymer Technology Summer Camp, Boot Camp และ Calibration & Robotics ที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจให้แก่น้องๆ อีกด้วย
aphondaworathan