http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ล็อกซเล่ย์ : โครงการสัมผัสม้า-สัมผัสใจ

ชื่อโครงการ : ล็อกซเล่ย์ : โครงการสัมผัสม้า-สัมผัสใจ
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
ฝ่ายองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ล็อกซเล่ย์ นำ พนักงานล็อกซเล่ย์จิตอาสา และ น้องๆ เยาวชนผู้พิการทางสายตา จาก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรม “Buddy Pony Tales” ความสุขที่มองไม่เห็น...แต่มีอยู่จริง

รายละเอียด :
จรัสพงศ์ ล่ำซำ (ขวามือ) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ล็อกซเล่ย์ นำ พนักงานล็อกซเล่ย์จิตอาสา และ น้องๆ เยาวชนผู้พิการทางสายตา จาก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรม “Buddy Pony Tales” ความสุขที่มองไม่เห็น...แต่มีอยู่จริง เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ พร้อมทำกิจกรรมแบบใกล้ชิดกับม้า อาทิ การอาบน้ำให้ม้า การแปรงขนม้า การขี่ม้า เป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการรับรู้ของน้องๆ ผ่านการสัมผัสม้า โดยมีพี่ๆ จิตอาสาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเคียสเตรียนคลับ พัทยา เมื่อเร็วๆ นี้.
aphondaworathan