http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แอลจีรวมพลังจิตอาสา ร่วมลดมลภาวะทางอากาศ พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ : แอลจีรวมพลังจิตอาสา ร่วมลดมลภาวะทางอากาศ พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เว็บไซต์ : https://www.lg.com/th
รูปแบบโดยย่อ :
ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณอำนาจ สิงหจันทร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด แผนกสินค้าเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน คุณถนอมหอมมั่น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงานทั่วไป และคุณทัศนีย์ นาคผจญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการ ร่วมกิจกรรม “LG Global Volunteer Day” ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “Beat Air Pollution”

รายละเอียด :

กรุงเทพฯ, 17 มิถุนายน 2562 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อเจตนารมณ์ของแอลจีทั่วโลกในการสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “LG Global Volunteer Day” หลังจากที่ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 8 ของการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “Beat Air Pollution” ที่เน้นการลดมลภาวะทางอากาศด้วยวิถีธรรมชาติ

โดยตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาได้ร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความขาดแคลนในด้านโภชนาการและสุขอนามัย เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวในแปลงผัก ได้แก่ มะเขือเปราะ พริกหอม มะละกอ และมะนาว เป็นต้น พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศแอลจีระบบดูอัล อินเวอร์เตอร์ ขนาด 12,000 บีทียู 2 เครื่อง อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ตามความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ดั่งเช่นสโลแกน Life’s Good

ทั้งนี้ แอลจี ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องใน LG Global Volunteer Day นับตั้งแต่ปี 2554 โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมกว่า 300 คน และได้ร่วมกันช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมอบจักรยานปั่นแบตเตอรี่เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน การมอบเครื่องซักผ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตชายแดน และการมอบทีวีและเครื่องเสียงเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด เป็นต้น

เกี่ยวกับ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ในประเทศไทย บริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย (จำกัด) หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้แบรนด์ แอลจี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยด้วยนวัตกรรมระดับโลกโดยในประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย 3 หน่วยธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ธุรกิจเครื่องปรับอากาศและโซลูชั่นด้านพลังงานแอลจีเป็นผู้นำด้านการผลิตทีวีจอแบน อุปกรณ์ภาพและเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และตู้เย็นที่มีคุณภาพระดับโลก นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและคุณภาพที่วางใจได้แล้ว แอลจียังมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบที่น่าสนใจและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกน “Life’s Good”

aphondaworathan