http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

บ้านปู : 10 กิจการเพื่อสังคมสุดเจ๋ง เข้ารอบชิงชนะเลิศ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9”

ชื่อโครงการ : 10 กิจการเพื่อสังคมสุดเจ๋ง พร้อมตอบรับตลาดออฟไลน์-ออนไลน์ เข้ารอบชิงชนะเลิศ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9”
ชื่อองค์กร : บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ : www.facebook.com/pg/banpuchampions

รูปแบบโดยย่อ :
10 กิจการเพื่อสังคมสุดเจ๋ง พร้อมตอบรับตลาดออฟไลน์-ออนไลน์ เข้ารอบชิงชนะเลิศ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9” บ้านปูฯ เดินหน้าสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “ก้าวที่กล้า เดินหน้าเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมของคุณอย่างยั่งยืน”

รายละเอียด :

กรุงเทพฯ 13 มิถุนายน 2562 – “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9” หรือ Banpu Champions for Change 9 (BC4C#9) ภายใต้ธีม “ก้าวที่กล้า เดินหน้าเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมของคุณอย่างยั่งยืน” โดย บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่ง
เอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือก 10 กิจการเพื่อสังคม ที่พร้อมใจกันเดินหน้าเข้าสู่โลกดิจิทัล เพื่อตอบรับความต้องการของโลกยุคใหม่ นำเสนอแผนธุรกิจของตนควบคู่กับการทำตลาดและการสื่อสารทั้งออฟไลน์และออนไลน์แตกต่างกันไปตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ถือเป็นการตอบรับเทรนด์ใหม่ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกิจการเพื่อสังคมของพวกเขาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมที่หลากหลาย อาทิ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง

ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา มี 34 กิจการเพื่อสังคมที่ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเพื่อสังคมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ SE.School (Social Enterprise School) ตั้งแต่ก่อนส่งใบสมัคร พร้อมรับคำแนะนำในการพัฒนาแผนธุรกิจจากทีมงานอย่างเข้มข้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ (Live Consultation) เพื่อแนะนำการนำความรู้ที่ได้จาก SE.School ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมของตนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนในท้ายที่สุดโครงการฯ ได้คัดเลือก 16 กิจการเพื่อสังคมคุณภาพที่มีความเป็นไปได้ทั้งในส่วนการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปการพัฒนาทักษะการนำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจ เรียนรู้เคล็ดลับการทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังได้รับฟังข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำกิจการเพื่อสังคมให้ยั่งยืน เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจจากรุ่นพี่ของโครงการฯ วิน – นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย จากกิจการเพื่อสังคม a-chieve รุ่นพี่ BC4C#1 และ ไผ – สมศักดิ์ บุญคำ จากกิจการเพื่อสังคม Local Alike รุ่นพี่ BC4C#2 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า ‘พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา’ ในปีนี้ BC4C#9 ช่วงแรกจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบผ่าน SE.School อย่างเข้มข้น โดยโครงการฯ ได้เตรียมเวิร์คช็อปติดอาวุธผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มเติมและยังจะจัดในระยะต่อไปตลอดทั้งปี นอกจากนี้ เราค้นพบว่าการจัดกิจกรรมโรดโชว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลาในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้โครงการฯ ปีนี้มีผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมไฟแรงมากมายจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศก้าวเข้ามาร่วมโครงการฯ ซึ่งเราหวังว่ากระแสการตื่นตัวของเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่นนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่ระดับประเทศในท้ายที่สุด”

รายชื่อ 10 กิจการเพื่อสังคมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่

PharmCare (ฟาร์มแคร์) แพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมโยงบริการการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ณ ร้านขายยา ให้คนทั่วไปสามารถใช้บริการได้สะดวกขึ้น

Cropperz (ครอปเปอซ์) ธุรกิจระบบจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์

Heaven on Earth (เฮเวนออนเอิร์ธ)ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากใบชาที่ปลูกในพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูในภาคเหนือ

YoungHappy (ยังแฮปปี้) ธุรกิจบริหารจัดการชุมชนผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชั่น

อัตลักษณ์ ธุรกิจของชำร่วยจากเศษผ้าพื้นบ้านของภาคอีสาน เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น

Orgafeed (ออร์ก้าฟีด) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสุนัขที่ผลิตจากแมลง เพื่อช่วยจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ้าสร้างสุข ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นภาคใต้

ปักจิตปักใจ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผ้าปักจากฝีมือคนตาบอด สร้างเสริมอาชีพใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา

GreenHerit (กรีนเฮอริท) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบไม่มีบรรจุภัณฑ์ ช่วยลดการสร้างขยะพลาสติก

เพียงใจ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องนอนจากเศษยางพาราเขาคีริส ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน แทนการออกไปทำงานไกลบ้านไกลครอบครัว

โดยทั้ง 10 กิจการเพื่อสังคมจะได้รับทุนสนับสนุนเบื้องต้นรวม 800,000 บาทสำหรับการดำเนินกิจการตามเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนี้พวกเขาจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปเพิ่มเติมกับทางโครงการฯ เพื่อเรียนรู้การวางแผนการสื่อสาร การสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม การร่วมพัฒนาและทดสอบแผนการตลาดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรม Mentor Matching ที่โครงการฯ ร่วมกับ กิจการเพื่อสังคม Hand Up รุ่นพี่ BC4C#5 เพื่อจับคู่กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละกิจการ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้กิจการเพื่อสังคมของพวกเขาสามารถก้าวอย่างมั่นใจในการขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนไปในเวลาเดียวกัน และกลับมานำเสนอผลการดำเนินงานอีกครั้งเพื่อคัดเลือก 5 ทีมชนะเลิศที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไปพร้อม ๆ กับสร้างรายได้ทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่น และรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีกกว่า 1.25 ล้านบาท ต่อไปในเดือนสิงหาคม 2562 

          ติดตามเส้นทางการเดินทางสู่ชัยชนะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้ง 10 กิจการเพื่อสังคม รวมไปถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการฯ ได้ที่ Facebook: Banpu Champions for Changeaphondaworathan