http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

ธนาคารไทยเครดิตฯ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยประชันไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม กับ โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา

ธนาคารไทยเครดิตฯ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยประชันไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม กับ โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา

ชื่อองค์กร : Thai Credit Retail Bank

เกี่ยวกับองค์กร : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้ประกอบการรายย่อย เยาวชน และชุมชนให้ดีขึ้น กิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารภายใต้โครงการ “ไทยเครดิตคิดเพื่อสังคม” มีวัตถุประสงค์ ตามพันธกิจหลัก คือ ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้และวินัยทางการเงิน
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety

รูปแบบโดยย่อ :
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิด โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 เชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ประชันความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติได้จริง ผ่านเรียงความ ในหัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ไอเดียใครเจ๋งสุดจะนำไปพัฒนาเป็นตลาดสีเขียวนำร่องต่อไป เยาวชนที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมส่งเรียงความได้ที่สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com , www.facebook.com/TCRBank หรือ www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety พร้อมส่งผลงานได้ที่อีเมล kitproject@tcrbank.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด :
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิด โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 เชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ประชันความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติได้จริง ผ่านเรียงความ ในหัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ไอเดียใครเจ๋งสุดจะนำไปพัฒนาเป็นตลาดสีเขียวนำร่องต่อไป เยาวชนที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมส่งเรียงความได้ที่สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com , www.facebook.com/TCRBank หรือ www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety พร้อมส่งผลงานได้ที่อีเมล kitproject@tcrbank.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บทเรียงความ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ในโครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 นี้ จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปพัฒนาตลาดชุมชนได้จริงเป็นรูปธรรม โดยเน้นสิ่งแวดล้อม ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และไม่สร้างความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงต้องมีประโยชน์ต่อตลาดชุมชน และคนในพื้นที่อย่างชัดเจน โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ชิงทุนการศึกษา แบ่งประเภทการพิจารณาเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระดับละ 5 ทุน ซึ่งรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชยอันดับ 1 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชยอันดับ 2 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ทั้งนี้จะปิดรับผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคมศกนี้ และจะประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พร้อมกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 13 ธันวาคม 2562


aphondaworathan