http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ทุนการศึกษา บริษัท คิวพี ( ประเทศไทย ) จำกัด

ชื่อโครงการ : ทุนการศึกษา บริษัท คิวพี ( ประเทศไทย ) จำกัด
ชื่อองค์กร : บริษัท คิวพี ( ประเทศไทย ) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำสลัดยี่ห้อคิวพี
เว็บไซต์ : www.kpthai.com

รูปแบบโดยย่อ :
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี แก่บุตรหลานพนักงาน และเยาวชนในพื้นที่

รายละเอียด :
คิวพี ครบรอบ 25 ปี มอบทุนการศึกษา เพื่อเยาวชน นายเคน นากาจิม่า กรรมการผู้จัดการบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน และบุตรหลานพนักงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในโครงการ “ ทุนการศึกษาบริษัท คิวพี ( ประเทศไทย) จำกัด ” ซึ่งเป็นทุนด้านอาชีวศึกษา (ปวช. ) จำนวน 4 ทุน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเยาวชนที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ บริษัทฯ จึงมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปวช.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมีกรรมการบริหารบริษัทฯ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท คิวพี ( ประเทศไทย ) จำกัด พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติและการเรียนดีโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ได้เริ่มเป็นปีแรก และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
aphondaworathan