http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

พีพี ไพร์ม : โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562

ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 "ร่วมเป็นพลังใจ ห่วงใยทุกการเดินทาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสัญจรในช่วงก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

รายละเอียด :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดโครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 "ร่วมเป็นพลังใจ ห่วงใยทุกการเดินทาง"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสัญจรในช่วงก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในมิติด้านสังคม และแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

สำหรับกิจกรรมหลักที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นในโครงการฯ ดังกล่าว ได้แก่ การประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยฯ "ดื่มไม่ขับ เราทำได้" , บริการน้ำดื่มไทยลักซ์ และแจกม่านบังแดดรถยนต์ เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2562 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว กรมทางหลวง จ.เพชรบุรี (ฝั่งขาลงใต้) และสี่แยกตลาดรุ่งโรจน์ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง บางกล่ำ จ.สงขลา
aphondaworathan