http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

เจ.เอส.พี. มอบหนังสือเพื่อน้อง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

ชื่อโครงการ : เจ.เอส.พี. มอบหนังสือเพื่อน้อง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย
ชื่อองค์กร : jsp property

เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในนาม บริษัท รักษาแลนด์ (สาทร-พระราม3) จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 นโยบายการดำเนินธุรกิจจะเน้นงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา เป็นผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ตามลำดับ
เว็บไซต์ : https://jsp.co.th/

รูปแบบโดยย่อ :
มอบหนังสือเพื่อน้อง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

รายละเอียด :
นางสาวชลชญา นัยศาลิน ผู้บริหารสายงานการตลาด บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานชาวเจ.เอส.พี. จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ “หนอนหนังสือเพื่อน้อง” ร่วมบริจาคหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน นิทาน นิยาย การ์ตูนเรื่องสั้น และอื่นๆ ให้กับเยาวชนไทยภายใต้ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร, ห้องสมุดสตางค์ (มหิดล), มูลนิธิกระจกเงา รวมทั้งโครงการปันรักปันรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทางเจ.เอส.พี.หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถช่วยต่อยอดโอกาสในพัฒนาเป็นเยาวชนที่รักการเรียนรู้ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชม สังคม และประเทศชาติต่อไป

--------------------------------------------------------
ศุภวัชช์ อัครลักษณ์โภคิน ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานสื่อสารองค์กร/ฝ่ายการตลาดกลาง
aphondaworathan