http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ACC เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สู่น้องๆ ICS

ชื่อโครงการ : ACC เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สู่น้องๆ ICS
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ หมวดอาหารสัตว์ และน้ำยาบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์ : www.acc1976.com

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เปิดบริษัท ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานและการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียด :
เมื่อเร็วๆนี้ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประชาคมนานาชาติ ICS ( International Community School ) เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการบริหารงาน

เพื่อส่งเสริมให้กับเยาวชนได้มีโอกาสได้เปิดสบการณ์การเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจ “ รีไซเคิล” ( Recycle ) ที่นำของเสียมาเป็นวัตถุดิบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังแนวความคิดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ประสบการณ์โดยตรงเหล่านี้จะช่วยเปิดมุมมองให้ เกิดกระบวนการทางความคิดใหม่ๆ สามารถค้นหาความชอบ ความถนัน และต่อยอดสู่แนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
aphondaworathan