http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

เจ.เอส.พี. จัดกิจกรรมดีๆ “หนอนหนังสือเพื่อน้อง”

ชื่อโครงการ : เจ.เอส.พี. จัดกิจกรรมดีๆ “หนอนหนังสือเพื่อน้อง”
ชื่อองค์กร : jsp property
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในนาม บริษัท รักษาแลนด์ (สาทร-พระราม3) จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 นโยบายการดำเนินธุรกิจจะเน้นงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา เป็นผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ตามลำดับ
เว็บไซต์ : https://jsp.co.th/


รายละเอียด :
บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ ทั้ง 23 โครงการ ร่วมกับองค์กรสาธารณะประโยชน์จัดกิจกรรมรับบริจาคหนังสือเพื่อมอบให้น้องๆ โดยหนังสือที่รับบริจาคครั้งนี้เป็นหนังสือประเภท/หนังสือเรียน/นิทาน/นิยาย/การร์ตูนเรื่องสั้น และอื่นๆ

ซึ่งสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานบริหารหลังการขาย สำนักขายทุกโครงการ ในเครือ jsp ณ ป้อม รปภ.หรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่โครงการ เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

จากนั้น jsp จะนำไปมอบต่อให้แก่
*ศุนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร
*ห้องสมุดสตางค์ (มหิดล)
*มูลนิธิกระจกเงา
*ปันรักปันรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทั้งนี้ทางบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ตั้งใจว่าการมอบครั้งนี้จะได้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ที่ได้รับและเป็นโอกาศให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป
aphondaworathan