http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด(มหาชน) กิจกรรมซ่อมแซมโรงเรียนและปรับปรุงสนามเด็กเล่นรวมทั้งโรงเรียนโดยรอบ (CSR ครั้งที่ 1/2561)

ชื่อโครงการ : บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมซ่อมแซมโรงเรียนและปรับปรุงสนามเด็กเล่นรวมทั้งโรงเรียนโดยรอบ (CSR ครั้งที่ 1/2561) ที่โรงเรียนวังขอนสัก ต.ท่ากูบ กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อองค์กร : บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป้นผู้นำด้านการผลิตสิ่งบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจต่างๆตามความต้องการของลูกค้ามากกว่า 25 ปี ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ระบบ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 
รูปแบบโดยย่อ :
ซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงโรงอาหาร และปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนโดยรอบ

รายละเอียด :
ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561 ทางบริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR

โดยในครั้งนี้ได้กำหนดทำกิจกรรม CSR ขึ้นที่โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ต.ท่ากูบ กิ่งอำเภอ ซับใหญ่ จ. ชัยภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนรวม 70 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นผู้เปิดงานและมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรม กิจกรรมทั้งหมดประกอบไปด้วย
1. การปรับปรับอาคารเรียน ในส่วนของบันได ซึ่งมีผลต่อความปลอดถภัยของเด็กนักเรียน ให้มีความแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้น
2. การปรับปรุงงในส่วนของอาคารโรงอาหาร จากเดิมพื้นที่รอบของโรงเรียนใกล้กับฟาร์มเลี้ยงไก่ จึงทำให้มีแมลงวันมารบกวนภายในโรงอาหาร ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ดังนั้นจึงได้มีการติดมุ่งลวดเพื่อป้องกันการรบกวนจากแมลงวะันเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียน
3.การปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของสนามเด็กเล่นเพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตึุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็กเพิ่มขึ้น
4.การจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆภายในโรงเรียน เช่น การแข่งกีฬาพื้นบ้าน
5.การมอบอุปการณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆและทางโรงเรียน

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจดีๆเช่นนี้ เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และพร้อมสำหรับเด็กๆในพื้นที่ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ และเติบโตไปอย่างยั่งยืนร่วมกัน
aphondaworathan