csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

โอซีซีสานพลังประชารัฐ @กบินทร์บุรี

ชื่อโครงการ : โอซีซีสานพลังประชารัฐ @กบินทร์บุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ”
รายละเอียด :
สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพมอบความรู้ด้านการดูแลผิวอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ภายในงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ตามนโยบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
aphondaworathan