csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

คาร์กิลล์ มีทส์ ไทยแลนด์ : โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

ชื่อโครงการ : คาร์กิลล์ มีทส์ ไทยแลนด์ : โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ชื่อองค์กร : คาร์กิลล์ มีทส์ ไทยแลนด์
เกี่ยวกับองค์กร : คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคปัจจุบันเราส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นร้านค้าปลีก ผู้ผลิตอาหาร และผู้บริการธุรกิจด้าน ในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป แคนาดา และประเทศอื่นๆ
เว็บไซต์ : www.cargill.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
คาร์กิลล์เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น หรือ AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2018 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อุปทูต ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ มร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

รายละเอียด :
กรุงเทพ - คาร์กิลล์เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น หรือ AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2018 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อุปทูต ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ มร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังคว้าอีกหนึ่งรางวัลพิเศษ คือรางวัลชนะเลิศในโครงการ CSR Project (ภายใต้งบประมาณต่ำกว่า 1 ล้านบาท) ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ซึ่งได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไก่และไข่ให้แก่โรงเรียนโดยรอบโรงงานคาร์กิลล์ ทั้งในโคราชและสระบุรี ซึ่งโครงการนี้ได้ดูแลนักเรียนจำนวนมากกว่า 500 กว่าคน ที่ได้เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันและได้รับมื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
aphondaworathan