csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

jssr BD : โครงการหลักสูตรการศึกษา “การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก รุ่นที่2 ปี2019”

ชื่อโครงการ : jssr BD : โครงการหลักสูตรการศึกษา “การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก รุ่นที่2 ปี2019”
ชื่อองค์กร : jssr BD
เกี่ยวกับองค์กร : เครื่องจักรงานก่อสร้าง กเษตร อุตสาหกรรม
เว็บไซต์ : https://www.jssr.co.th/

รูปแบบโดยย่อ :
ผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จํากัด นำโดย คุณฝนทิพย์ รัตนธัญญาภรณ์ ประธานกรรมการ CSR พร้อมด้วย คุณปุณณดา ชื่นนฤมิตร เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ศึกษางานเพื่อโครงการหลักสูตรการศึกษา พัฒนาและสร้างอาชีพช่างซ่อมเครื่องจักร ณ บริษัทเจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

รายละเอียด :
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกับบริษัทเจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรพยะสั้น “การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก รุ่นที่2” ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเสริมทักษะเกี่ยวกับอาชีพพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพและการบริการเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพช่างซ่อมเครื่องจักร ให้มีหลักสูตรการสอนทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและให้การสนับสนุนทางทุนสำหรับวิชาชีพการซ่อม/การใช้งานเครื่องจักร ที่ชัดเจน วัดผลได้ และ ผู้ร่วมศึกษาที่จบหลักสูตรจะต้องสามารถนำความรู้ไปพัฒนาในสายวิชาชีพปัจจุบัน และสามารถ ต่อยอดทางอาชีพของตนเองได้ในอนาคต
 
aphondaworathan