http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

GUNKUL ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกันกุล มอบทุนการศึกษา “เพชรกันกุล” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ชื่อโครงการ : GUNKUL ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกันกุล มอบทุนการศึกษา “เพชรกันกุล” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ชื่อองค์กร : GUNKUL
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด
เว็บไซต์ : www.gunkul.com
รูปแบบโดยย่อ :
ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกันกุล มอบทุนการศึกษา “เพชรกันกุล” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

รายละเอียด :
คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทกันกุล และคณะผู้บริหาร ได้มอบทุนการศึกษา "เพชรกันกุล" ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ในพิธีการมอบทุนครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่บริษัทส่งเสริมสนับสนุนเพี่อพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป เมื่อเร็วๆนี้
aphondaworathan