http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

คาร์กิลล์มีทส์ : สร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการอย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการ : คาร์กิลล์มีทส์ : สร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการอย่างยั่งยืน
ชื่อองค์กร : Cargill Meats (Thailand) Co., Ltd. Korat Plant
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตภัณฑ์ชำแหละและแปรรูป (ไก่)
เว็บไซต์ : www.cargill.co.th, www.cargill.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นครราชสีมา ร่วมมือกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ในเขตพื้นที่ อำเภอโชคชัย อำเภอจักราช อำเภอเสิงสาง

รายละเอียด :
บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นครราชสีมา ร่วมมือกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ในเขตพื้นที่ อำเภอโชคชัย อำเภอจักราช อำเภอเสิงสาง ทั้งนี้โครงการที่จัดทำขึ้นเป็นโครงการเกี่ยวกับการเพาะเห็ด ซึ่งบริษัทฯ ของเราได้เล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการนั้น สามารถช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของผู้พิการ อย่างยั่งยืน
aphondaworathan