http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนสนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายภาพแก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


ชื่อโครงการ : แคนนอนสนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายภาพแก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายภาพ แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพื้นที่ธรรมชาติ รวมถึงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน

การสนับสนุนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น ‘การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม’ ซึ่งเราได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงทรัพยการธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

07-06-2024 15:54

aphondaworathan