http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ปีที่ 4 : ให้ความรู้ชุมชน เรื่องแพทย์แผนไทยและจัดทำยาหม่องสมุนไพร ณ ชุมชนโป่งไผ่


ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ปีที่ 4 : ให้ความรู้ชุมชน เรื่องแพทย์แผนไทยและจัดทำยาหม่องสมุนไพร ณ ชุมชนโป่งไผ่
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้จัดกิจกรรม แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ปีที่ 4 ให้กับชาวชุมชนโป่งไผ่ ณ ศาลาการเปรียญวัดโป่งไผ่ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชน เรื่องแพทย์แผนไทยและจัดทำยาหม่องสมุนไพร
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้จัดกิจกรรม แคนนอนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ปีที่ 4 ให้กับชาวชุมชนโป่งไผ่ ณ ศาลาการเปรียญวัดโป่งไผ่ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชน เรื่องแพทย์แผนไทยและจัดทำยาหม่องสมุนไพร

โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จากภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) มาเป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการนวดแผนไทย รักษาโรคเบื้องต้นด้วยแพทย์แผนไทย และการทำยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพไว้ใช้ในครัวเรือน พร้อมทั้งขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้

18-04-2024 11:38

aphondaworathan