http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) แห่งที่ 9


ชื่อโครงการ : มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) แห่งที่ 9
ชื่อองค์กร : มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สานต่อ “โครงการอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนไฟเซอร์ (Pfizer First-aid Center)” นำทีมพนักงาน พร้อมผู้บริหาร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ลงพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center)
รายละเอียด :

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สานต่อ “โครงการอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนไฟเซอร์ (Pfizer First-aid Center)” นำทีมพนักงาน พร้อมผู้บริหาร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ลงพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการคัดกรอง และดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมโดยมี นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานในการรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ รองประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทย ซึ่งการให้โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาก็ยังเป็นการเน้นย้ำความเชื่อ และวัฒนธรรม (Culture) ของบริษัทฯ อีกด้วย

การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งการรักษา ถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง ในปีนี้ทางบริษัทฯ จึงได้สานต่อโครงการศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ริเริ่มขึ้นในปี 2562 โดยเป้าหมายเปิดให้บริการศูนย์ปฐมพยาบาลฯ ทั้งสิ้น 10 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2567 ปัจจุบันเปิดให้บริการไปแล้วทั้งสิ้น 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี บุรีรัมย์ ระนอง เชียงใหม่ (2 ศูนย์) จันทบุรี พังงา เพชรบุรี และสตูล เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน กลุ่มบุคลากรภายในโรงเรียน และคนในชุมชน ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีเมื่อพบอาการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่รับผิดชอบสนับสนุนในการเติมยาสามัญประจำบ้านที่พร่องปริมาณลง รวมถึงแวะเวียนมาให้คำแนะนำและให้บริการตรวจสุขภาพกับชุมชนตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีวัด สถานศึกษา หน่วยราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ และชาวชุมชน ร่วมให้การสนับสนุนในการบำรุงรักษาศูนย์ฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อศูนย์พยาบาลฯ ของหน่วยงานในพื้นที่ และมีการใช้งานต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนไฟเซอร์ยังเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการดูแลสุขอนามัย และให้ความรู้ทางด้านสุขภาพในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนและชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้สะดวกขึ้น” “ภายในงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะขามโพรง ได้จัดนิทรรศการประมวลภาพการออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้แก่นักเรียน การให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก การฉีดวัคซีนที่จำเป็นต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดแผนไทยจากสมุนไพรฝีมือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง

นอกจากนี้ ทีมพนักงานจิตอาสาจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังร่วมให้ความรู้ ก่อนจัดเลี้ยงไอศกรีมแก่น้อง ๆ และผู้ที่มาร่วมงาน” “บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) แห่งที่ 9 ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งความประทับใจ ที่ได้เห็นศูนย์แห่งนี้เสร็จสมบูรณ์อย่างสง่างามด้วยความร่วมมือร่วมใจขององค์กรพันธมิตรทุกภาคส่วน ขอบคุณทุกท่านที่ได้สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ ทุ่มเทเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของชุมชน ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าชุมชนชาวบ้านห้วยกวางจริง และหน่วยงานข้างเคียง พร้อมที่จะดูแลหล่อเลี้ยงศูนย์ฯ ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ดร.นพ.นิรุตติ์ กล่าวทิ้งท้าย

01-04-2024 11:04

aphondaworathan