http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2567 “Earth Hour 2024 : ส่งเสริมพลังงานสะอาดในชุมชน”


ชื่อโครงการ : โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2567 “Earth Hour 2024 : ส่งเสริมพลังงานสะอาดในชุมชน”
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

จากการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา พบว่าชุมชนมีความต้องการระบบน้ำปะปาจาก Solar Cell รวมถึงนโยบายของบริษัทมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Net Emission) ปี 2050

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จึงจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม “Earth Hour 2024 : ส่งเสริมพลังงานสะอาดในชุมชน” เพื่อส่งเสริมพลังงาน Solar Cell ในชุมชน ลดการปล่อย CO2 สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับชุมชน โดยการทำกิจกรรมซ่อมระบบปั้มน้ำและเพิ่มไฟส่องสว่างจาก Solar Cell ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความรู้ชุมชนและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้งาน การดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Solar Cell, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาวะโลกร้อน และวิธีประหยัดพลังงาน ร่วมกับพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับ CO2 จำนวน 40 ต้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ นำโดยคุณคาวาซากิ รองผู้จัดการอาวุโสและ คุณโทมิยาสึ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พลังงานจังหวัดนครราชสีมา เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) คุณครูครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนากลาง ชุมชนนากลาง และพนักงานแคนนอนจิตอาสา จำนวน 57 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา

22-03-2024 14:56

aphondaworathan