http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

เอเชี่ยน เคมิคัล เติมสุขล้นใจมอบให้น้อง บริจาคเสื้อกันหนาวให้ 2 โรงเรียนในภาคเหนือ

ชื่อโครงการ : เอเชี่ยน เคมิคัล เติมสุขล้นใจมอบให้น้อง บริจาคเสื้อกันหนาวให้ 2 โรงเรียนในภาคเหนือ
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
รูปแบบโดยย่อ :
กิจกรรม CSR มอบเสื้อกันหนาวให้น้องๆนักเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาวจำนวน 2 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือ
รายละเอียด :

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ที่ใช้ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO9001 14001 45001 ISO/IEC 17025 FAMI QS HACCP และ GMP ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยได้มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 55 ตัว เพื่อนำไปช่วยเหลือน้องๆนักเรียนที่เขตภาคเหนือที่ประสบภัยหนาวจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียนบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงและนักเรียนที่มีฐานะยากจนที่ขนาดแคลนเสื้อกันหนาว และส่วนหนึ่งได้บริจาคให้โรงเรียนบ้านย่านดู บ้านย่านดู่ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัทเอเชี่ยน

เคมิคัล จำกัด ก้าวเข้าสู้ปีที่ 10 ที่มุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในหลายๆด้าน ภายใต้โมเดล CH2E (Community, Humanity, Education, Environment)เพื่อสร้างประโยชน์ มอบโอกาสสู่สังคม อีกทั้งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสังคมยิ่งๆขึ้นไป
ที่มาของข่าว : www.acc1976.com

aphondaworathan