http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

AGE คว้ารางวัลด้าน CSR ระดับอาเซียน “ASEAN Energy Awards 2023”

AGE คว้ารางวัลด้าน CSR ระดับอาเซียน “ASEAN Energy Awards 2023”
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com


รายละเอียด :
เมื่อเร็วๆ นี้ นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ “AGE” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน ASEAN Energy Awards 2023 (Winning The 2nd Runner Up of the Corporate Social Responsibility - Medium of the ASEAN Coal Awards 2023.) ซึ่งจัดโดย ASEAN Energy Business Forum (AEBF) 2023 ซึ่งถือเป็นรางวัลเแห่งความภาคภูมิใจ และตอกย้ำความสำเร็จของ AGE จากการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา” อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การจัดการของโครงการ “AGE we care” โดยโครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์การสร้างโอกาสการเติบโตควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ AGE ได้ร่วมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู มาตั้งแต่ปี 2561 โดยสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่ม ตามแนวทางการสนับสนุนให้เกิดรายได้ของชุมชน ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนครหลวง และยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สืบสานประเพณีการทำขนมกง ขนมมงคลไทย ให้เป็นที่รู้ในแพร่หลายในวงกว้างต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถติดตามได้ที่เพจ : ขนมกง กลุ่มแม่บ้านขนมกงวัดจันทร์ หรือโทร 064-016-3637 (ป้าน้อย ประธานกลุ่ม )

aphondaworathan